@Comunistes per la #Solidaritat

L’internacionalisme és la defensa de la cooperació entre les nacions. Aquest dret comporta el dret a l’autodeterminació de les nacions i el dret a la no ingerència, és a dir, el respecte a la sobirania popular.

La solidaritat és el sentiment d’unitat basat en objectius o interessos comuns. La solidaritat és un valor humanista que propugna la unitat de destí de tota l’espècie humana i la cooperació entre persones i entre pobles.

Els i les comunistes apostem per un internacionalisme no euro-cèntric, on la unitat de les forces revolucionàries de tot el món es cerqui en funció dels objectius comuns i no des dels prejudicis culturals. Un internacionalisme solidari i no uniformador que planti cara a l’Imperialisme global des del lliure agermanament dels pobles i la cooperació. Un internacionalisme, per tant, estretament vinculat a l’irrenunciable dret democràtic a l’autodeterminació dels pobles i al respecte a la sobirania.

Tweets