@Comunistes per la #SalutPública

La Salut Pública és l’organització dels esforços col·lectius destinats a protegir i promoure la salut de les persones. És un pilar fonamental de qualsevol societat que es consideri avançada i ha estat una conquesta del moviment obrer internacional que considerem irrenunciable. La Salut Pública no pot estar subordinada a criteris de rendibilitat i beneficis dels inversors. En primer lloc perquè parlem de la vida de les persones i, per tant, del més fonamental dels drets. En segon lloc, perquè allò que resulta més rendible des d’un punt de vista econòmic mai no és la cura de les malalties sinó la seva cronificació i la dependència a tractaments de pagament.

Les polítiques neoliberals de privatització i les retallades impulsades en les darreres dècades, tant per partits conservadors com per partits que es reclamen socialdemòcrates, tenen per objectiu introduir la visió mercantilista i sanitària del liberalisme que ataca directament al sistema de Salut Pública per dipositar-lo en mans de les asseguradores i de les mútues privades, és a dir, la banca. Això significa passar la gestió de la Salut a mans del sector especulatiu i abandonar a la seva sort el conjunt de la població més feble que no disposa de recursos. Aquests són els resultats del model sanitari liberal nord-americà, que s’ha demostrat el més car del món i el més ineficaç.

Els i comunistes hem estat sempre els principals defensors del dret a una Salut Pública, científica, gratuïta i universal. Les més grans experiències en matèria de Salut Pública han estat portades a terme per estats socialistes, des del sector públic, i han assolit nivells d’eficiència encara no superats per cap sistema privat. Per a garantir la Salut Pública és necessari que la Classe Treballadora i la resta de classes populars s’organitzin en la seva defensa i s’oposin amb contundència a les polítiques liberals. Volem créixer amb salut, volem envellir amb qualitat.

Tweets