@Comunistes per la #ProcésConstituent

La involució repressiva actual del règim espanyol s'emmarca en un procés de reinterpretació esbiaixada del marc constitucional segons una concepció completament reaccionària. En els darrers anys hem assistit a un veritable procés deconstituent que ha servit per a desmantellar la façana de Democràcia de l'Estat espanyol i revertir-nos a la negra nit del franquisme. Davant d'aquest procés deconstituent, cal plantejar sense alternativa un Procés Constituent.

Un Procés Constituent és un procés polític i social que ha de culminar amb un nou marc constitucional a Catalunya i a l'Estat. És una oportunitat per ampliar els drets socials, per a replantejar el model econòmic i el sistema polític, permet articular el malestar social, nacional i democràtic, tot sintetitzant-lo en un procés de recuperació de la sobirania en tots els aspectes i d'extensió de la democràcia a tots els àmbits.

Comunistes de Catalunya defensem el desenvolupament d'un Procés Constituent que entenem com un procés popular, des de baix, representat però no tutelat per institucions o partits, que representi a tot el poble de Catalunya, a través d'una Assemblea Constituent Popular que sigui un espai de participació social de forma complementària al Parlament, a la manera dels Estats Generals de la Revolució Francesa. Un procés que no predetermini decisions que només correspon prendre al poble com a únic subjecte sobirà. Un procés que tingui especialment en compte el dret a l'autodeterminació i la relació amb l'Estat Espanyol, en la forma que decideixi el poble de Catalunya. Un procés on es debatin totes les qüestions, especialment els drets i llibertats socials, democràtiques i nacionals. Un procés que cerqui la coordinació amb la resta de pobles d'Espanya. Un procés que promogui les majories necessàries per a refundar el projecte europeu sobre bases populars, socials i democràtiques no oligàrquiques.