@Comunistes per la #Pau

Avui més que mai, el món està en guerra, no només pel control dels recursos, sinó pel simple benefici que la guerra aporta a les multinacionals. La guerra ha esdevingut permanent i sostinguda, es desenvolupa en les perifèries del sistema i és portada a terme per exèrcits mercenaris privats finançats pels estats imperialistes.

La guerra és un mecanisme inherent al capitalisme en la seva actual fase imperialista. La indústria militar s’ha convertit en un dels principals sectors de l’economia global. Organismes supra-estatals com l’OTAN són la principal amenaça a la sobirania dels pobles, constituïts a la pràctica com a gendarmes de l’imperialisme anglosaxó i com a grups de pressió extremadament poderosos que condicionen l’evolució de la societat.

Els i les comunistes pensem que cal recuperar els principis pacifistes que van portar a la fundació de la IIIa Internacional Socialista: els valors de la solidaritat i l’internacionalisme de la Classe Treballadora, del respecte a la sobirania nacional i de la no ingerència. Només entenem un exèrcit al servei de la majoria treballadora, que tingui com a objectiu la salvaguarda de la sobirania popular i no el control imperialista dels pobles. Volem viure en pau, volem viure sense guerra.

Tweets