@Comunistes pel #MediAmbient

En les darreres dècades, ha crescut la consciència sobre els efectes que la Revolució Industrial té en el medi ambient natural. Un sistema de producció que consumeix sense fre els recursos naturals, que genera una quantitat desmesurada de residus tòxics abocats a la natura i que fa perillar l’equilibri de l’ecosistema global que és el planeta terra.

Aquesta consciència creixent i responsable ha trobat diverses formes d’expressió política i social i ha generat tota mena d’iniciatives ciutadanes i legislatives que persegueixen aturar la destrucció del medi. No obstant això, totes aquestes iniciatives han resultat insuficients, per no haver enfrontat el problema des de la seva arrel: el mode irracional de producció capitalista.

Els i les comunistes tenim la convicció que no és possible desenvolupar una societat respectuosa amb el medi ambient en el marc d’una economia capitalista que té com a únic objectiu el lucre. No hi pot haver desenvolupament sostenible sense planificació de l’economia ni es pot pretendre que les empreses siguin respectuoses amb l’entorn natural sense una legislació contundent que estableixi mecanismes sancionadors realment efectius. Lluitem per una societat que es desenvolupi de forma harmoniosa amb l’entorn natural. Volem viure en equilibri, volem viure en harmonia.

Tweets