@Comunistes per la #LliureInformació

El dret d’expressió i el dret d’accés a la informació són dret humans fonamentals, l’exercici dels quals garanteix el funcionament de qualsevol democràcia. Sense capacitat per obtenir informació veraç i contrastada sobre els fets que succeeixen al nostre voltant i sense capacitat d’opinar i expressar els nostres pensaments amb llibertat i de defensar-los amb arguments, no es pot parlar d’altra cosa que de tirania..

La majoria de legislacions modernes proclamen aquests drets però la realitat és que, en un sistema caracteritzat per les desigualtats econòmiques entre classes, el seu exercici queda limitat a unes minories privilegiades. En efecte, unes poques corporacions són propietàries de la majoria de mitjans de comunicació del món. Aquests mitjans filtren, silencien i donen cobertura a les informacions en funció dels interessos comuns de classe dels seus accionistes. Exposen com a vàlida una única interpretació de la realitat que sempre és contrària als interessos de la majoria treballadora.

Els i les comunistes apostem per la lliure informació com a element estratègic de la lluita emancipadora de la Classe Treballadora i la resta de classes populars, és a dir, de la majoria de la ciutadania. D’una banda, treballem en la defensa d’uns mitjans de comunicació públics i neutrals, que treballin amb independència dels poders econòmics, dirigits per professionals i orientats en la formació d’una ciutadania crítica i responsable, segons els codis deontològics del periodisme. De l’altra, treballem en la construcció de mitjans de comunicació autogestionats per la Classe Treballadora, que treballin denunciant la manipulació mediàtica, donant a conèixer allò que els mitjans corporatius oculten, sent transparents pel que fa a les fonts de la informació i posant els esdeveniments en el seu context per a garantir la comprensió d’allò que es comunica. Volem conèixer la realitat,i ho volem fer per a transformar-la.

Tweets