@Comunistes pel #Feminisme

El patriarcat és un conjunt de relacions socials derivades de la imposició d’un model monogàm de reproducció, en el qual la dona és sotmesa a l’home i compromesa a una total fidelitat i obediència per tal d’assegurar la funció reproductiva, la satisfacció assistencial i sexual del mascle i la identificació del progenitor dels descendents. El patriarcat ha institucionalitzat el domini del mascle, el masclisme, i la submissió de la dona en les relacions socials. Ha convertit la dona en botí de conquesta, en esclava familiar a jornada completa i ha establert una irracional divisió del treball. El patriarcat no és com pretén el masclisme dominant un sistema natural o inherent a l’espècie humana, encara que ha encaixat amb el sistema d’explotació capitalista a la perfecció.

Lluny de la imatge que els mitjans projecten sobre els progressos en matèria d’alliberament de la dona, la crua realitat és que després de les grans conquestes de la dona durant el segle XX, el patriarcat no ha fet més que refermar-se com a dominant en les societats capitalistes. La dona treballadora és la més perjudicada de l’actual crisi econòmica, víctima de la desigualtat salarial, la discriminació i la càrrega de responsabilitats domèstiques i familiars. Milers de dones al món continuen sent tractades com mercaderia i són maltractades en un context ideològic patriarcal, mercantilista i liberal, condicionat per una publicitat sexista que fomenta els estereotips i una cultura masclista dominant.

Els i les comunistes som feministes. Entenem el feminisme com un compromís revolucionari contra el patriarcat, per la igualtat i la justícia. Entenem el feminisme com una actitud ètica que condiciona la nostra vida diària i que travessa transversalment la nostra organització. Entenem el feminisme com una lluita indestriable de la lluita de la Classe Treballadora per la seva emancipació. Entenem el Feminisme com un dels pilars de les societats socialistes que lluitem per construir. Volem viure amb respecte, volem viure en igualtat.

Tweets