@Comunistes per l'#EscolaPública

El dret a l’educació és un dret humà fonamental que permet la igualtat d’oportunitats i la formació d’una ciutadania cultivada, amb capacitat crítica i de desenvolupar-se en llibertat. Sense educació, les persones són abocades a la ignorància i esclavitzades per les supersticions i les distraccions que els poderosos alimenten per a sotmetre’ns. L’Escola Pública és l’única garantia d’una societat lliure i d’una democràcia plena. Una Escola Pública que ha de ser gratuïta, universal, laica, integradora i que ha de promoure i cultivar els valors de l’humanisme i de la ciència.

La nostra societat ha instaurat un sistema educatiu fragmentat, en una línia pública i una altra privada, basat en una concepció classista i repressora, on l’educació exerceix una funció domesticadora de la capacitat crítica de les persones i les determina per a la seva funció social en un sistema jeràrquic i purament productiu. Les conquestes socials del moviment obrer del segle XX en matèria d’educació s’han topat amb el límit d’una concepció individualista i d’un sistema econòmic que entén totes les activitats humanes en funció de la seva rendibilitat econòmica.

Els i les comunistes defensem l’Escola Pública, com un model educatiu democràtic i igualitari que te per objectiu la formació de persones lliures, amb capacitat crítica. Un model d’escola que té una llarga tradició al nostre país amb importants aportacions a la pedagogia progressista, com les de Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna i moltes altres experiències que han demostrat la importància de l’educació en el progrés social. Un model d’escola que aposta decididament per l’Escola en català, per la defensa de la llengua i la immersió lingüística com a garantia de cohesió social i convivència. Volem una Escola Pública catalana, co-educadora, gratuïta i universal. Volem viure sense ignorància, volem viure en plenitud.

Tweets