@Comunistes pels #DretsDeLaInfància

La infància és el futur. Les nostres filles i els nostres fills, són el demà. La nostra lluita no és principalment per nosaltres, sinó per una societat futura que hauran de gaudir els fills i les filles del demà. Els nens i les nenes del món són patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tothom. La societat té l'obligació de protegir la infància.

Tanmateix, la societat capitalista només protegeix el capital. Milions d’infants moren cada dia per desprotecció o condicions indignes de vida, són explotats, obligats a treballar, abandonats a la seva sort, arreu del món. Els governs liberals i socialdemòcrates han demostrat la seva insensibilitat amb els drets de la infància. Han aprovat retallades en educació, salut i serveis que han abandonat a milers d’infants en una situació de risc. El capital vol condemnar a l’esclavitud a les futures generacions.

Els i les comunistes lluitem pels infants que algun dia gaudiran d’una societat millor i pels infants que avui pateixen la malaltia del capitalisme. Lluitem per a fundar escoles bressol, escoles públiques, ludoteques, biblioteques, serveis per a infants amb necessitats especials, per adequar les nostres ciutats als nostres infants amb un urbanisme pensat per a les persones, per assegurar la conciliació de la vida professional i familiar i la corresponsabilitat en la criança, per a tenir la certesa que cap infant és víctima perquè tot infant és innocent. Volem una societat millor per a la infància, volem un futur més digne i un horitzó infinit per a les nostres filles i els nostres fills.

Tweets