@Comunistes pel #DretAlHabitatge

El dret a l’habitatge és un dret fonamental de l’ésser humà, sense el qual no poden ser exercits la resta de drets. Es refereix, no només al dret al refugi, sinó al dret a la dignitat, la seguretat i la pau. Moltes constitucions dels estats moderns, com la Constitució Borbònica de 1978, proclamen el Dret a l’Habitatge. Tanmateix, cap estat capitalista ha estat capaç de garantir-lo. Això és conseqüència de l’especulació sobre la propietat de la terra i sobre els préstecs immobiliaris. I aquesta és una realitat que mai es podrà enfrontar des de polítiques liberals o deixant la qüestió en mans dels mercats i de la suposada “autoregulació de l’oferta i la demanda”.

La trista i crua realitat que ens envolta és que el dret a l'habitatge no només no és garantit per l’Estat sinó que l’Estat és en ell mateix instrument de la usurpació d’aquest dret, quan posa la justícia i la policia al servei de la propietat privada, en lloc de la defensa de les persones. Cada desnonament, cada família que es queda sense llar és atemptada directament per l’estat, arrabassada del més fonamental dels drets per assegurar el benefici dels especuladors.

Els i les comunistes pensem que cap persona pot ésser desposseïda del dret a l’habitatge i que l’Estat ha d’assegurar aquest dret per damunt del dret a la propietat. Tanmateix, som plenament conscients que per a fer això possible és imprescindible que l’Estat sigui en mans de la majoria treballadora i que les administracions públiques siguin independents dels grups de pressió econòmics. És necessari impulsar polítiques d’habitatge públic protegit, posar límits a la propietat immobiliària i perseguir l’especulació amb fermesa i rotunditat. Volem viure amb seguretat, volem viure en pau.

Tweets