@Comunistes per la #CulturaPopular

La cultura ha esdevingut en el capitalisme al mateix temps un instrument de dominació ideològica i un sector estratègic de l’economia. La societat actual viu una veritable explosió cultural, gràcies al desenvolupament tecnològic que ha permès la còpia i transmissió de béns culturals a escala industrial. Tanmateix, potser precisament per això, la cultura s’ha depreciat com a valor social, convertida en un bé de consum fabricat en sèrie i desproveït d’originalitat i autenticitat.

La lluita de la Classe Treballadora pel seu alliberament social és una lluita essencialment ideològica que es desenvolupa en bona mesura en l’àmbit de la cultura. El liberalisme ha sabut sostenir el seu sistema econòmic gràcies a la seva hegemonia davant la ideologia de la classe treballadora: el socialisme. En aquesta hegemonia juga un paper decisiu la indústria de la cultura i de l’espectacle. Televisió, editorials, ràdio i cinema són essencials en la imposició i el manteniment de les estructures de dominació de classe.

Els i les comunistes apostem per una concepció popular de la cultura, per una cultura de la Classe Treballadora per a la Classe Treballadora, desvinculada de l’adoctrinament ideològic liberal, anglosaxó i imperialista, una cultura al servei dels interessos i les necessitats de la majoria. Defensem la promoció d’una cultura popular i no elitista des de l’administració pública i apostem per una cultura de base i d’avantguarda, per una cultura de l’alliberament. Volem viure en una societat rica en cultura, defensem la cultura popular.

Tweets